Közös tervezés:

A Burgenlandi Tartományi Tűzoltószövetség, a Győr-Moson-Sopron megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Soproni Tűzoltóság már 2007 januárja óta több, Sopronban és Eisenstadban lezajlott megbeszélésen felismerte a szükségességét és ésszerűségét egy közösen használható tűzoltókiképző központnak. Ebből kifolyólag 2008. elején egy közös EU-s projekt, a „BrandHÁZ” beadása mellett döntöttek.

Emiatt a Tartományi Tűzoltószövetség 2008. elején a Burgenlandi Tartományi Hivatalnál kieszközölt egy alapdöntést. Ennek értelmében Burgenland tartomány nevében a Burgenlandi Vagyonkezelő kft (BELIG) vállalja magára a tervezési tevékenység előfinanszírozásának költségeit és a projekt megvalósulása esetén a vezetőpartner köztes finanszírozásának költségeit is.

A fentiek zárásaként egy tervezőiroda megbízást kapott a Tűzoltókiképző centrum tervezési és kivitelezési munkálatainak kiírására. Továbbá megbíztak egy technikai konzulenst a műszaki berendezések, felszerelések megtervezésére. 2008 nyarán 3 pályázat keretében megtörtént a tűzoltókiképző centrum költségvetésének felmérése (lásd költségvetési terv – 5. sz. melléklet) és beszerezték a szükséges építési engedélyeket is az illetékes építésügyi hivatalokból (6. sz. melléklet).

A projektpartnerek felvetései a folyamatosan zajló megbeszélések keretében meghallgatásra és beépítésre kerültek.

 

Közös megvalósítás

A projekt tervezését a vezető partner és a partnerek közösen végezték. (lásd 5.1 pontot.)

A projektet a soproni JTS-nál a vezető partner, a Tartományi Tűzoltószövetség nyújtja be.

A szükséges építési és műszaki tervezési feladatok, valamint a kiírások kivitelezését a vezető partner tervezőcégeknek adta ki végrehajtásra.

A szükséges építésügyi engedélyeket a vezető partner már beszerezte.

A tervezéssel és az építés vezetésével a vezető partner egy koncessziós építészirodát bízott meg.

A projekt menedzsmentje és vezetése céljából egy projektteamet alakítottak ki, melynek a tagjai a vezető partner és a közreműködő partnerek munkatársai. Ennek a csoportnak a feladata az előírt ütemterv betartása, a dokumentáció vezetése és a szükséges munkalépések biztosítása.

Az egyes projektpartnerek érdekeit a projekt csoportok a folyamatos projektüléseken képviselik, és biztosítják azok bedolgozását az ütemtervbe.

 

Közös finanszírozás:

A projektet a partnerek közösen finanszírozzák. A költségeket az osztrák és a magyar partnerek egymás között osztják el (lásd a költségvetési tervet).

Az osztrák fél részről a Burgenlandi Tartományi Tűzoltószövetség biztosítja a szükséges finanszírozást. Magyar részről Sopron város önkormányzata biztosítja a szükséges önrészt.

A költségek részletes elosztását a mellékelt projektköltségvetés tartalmazza.